Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

International Day For Disaster Reduction (IDDR) १३ अक्टोवर २०१९ अन्तरक्रिया कार्यक्रमका तस्वीर

1sa(1).jpg
International Day For Disaster Reduction (IDDR) १३ अक्टोवर २०१९ अन्तरक्रिया कार्यक्रमका तस्वीर