Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

मिति २०७६।१२।०५ गते प्र.जि.अ. श्री कृष्ण कुमार निरौलाज्युको अध्यक्षता र मुगु जिल्लाका माननीय सांसदज्यूहरुको समुपस्थितिमा बसेको कार्यालय प्रमुखहरुको बैठकका तस्वित तथा निर्णयहरु