Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री कृष्ण कुमार निराैला ज्यूकाे अध्यक्षतामा बसेकाे कर्मचारीहरुकाे बैठककाे निर्णय तथा तस्विरहरु

20200216_110910.jpg
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री कृष्ण कुमार निराैला ज्यूकाे अध्यक्षतामा बसेकाे कर्मचारीहरुकाे बैठककाे निर्णय तथा तस्विरहरु
20200216_110920.jpg
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री कृष्ण कुमार निराैला ज्यूकाे अध्यक्षतामा बसेकाे कर्मचारीहरुकाे बैठककाे निर्णय तथा तस्विरहरु
IMG_20200218_0003.jpg
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री कृष्ण कुमार निराैला ज्यूकाे अध्यक्षतामा बसेकाे कर्मचारीहरुकाे बैठककाे निर्णय तथा तस्विरहरु
IMG_20200218_0004.jpg
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री कृष्ण कुमार निराैला ज्यूकाे अध्यक्षतामा बसेकाे कर्मचारीहरुकाे बैठककाे निर्णय तथा तस्विरहरु
IMG_20200218_0005.jpg
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री कृष्ण कुमार निराैला ज्यूकाे अध्यक्षतामा बसेकाे कर्मचारीहरुकाे बैठककाे निर्णय तथा तस्विरहरु