Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

चन्द्र बहादुर शिवाकोटी

  • चन्द्र बहादुर शिवाकोटी

चन्द्र बहादुर शिवाकोटी


चन्द्र बहादुर शिवाकोटी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल cshiwakoti@yahoo.com
सम्पर्क 9858347777
बहाल मिति २०७७ पुष १०