Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

दिपक कुमार शाही

  • दिपक कुमार शाही

दिपक कुमार शाही


दिपक कुमार शाही
कम्प्यूटर अपरेटर

पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9848123898
बहाल मिति २०७६ मंसिर ११