Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

गणेशप्रसाद कोइराला

  • गणेशप्रसाद कोइराला

गणेशप्रसाद कोइराला


गणेशप्रसाद कोइराला
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9858322666
बहाल मिति २०७७ चैत्र १९