Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

कोभिड-१९ जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको मिति २०७७।०५।२८ गतेको निर्णय