Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

गमगढी बजार क्षेत्रमा संचालनमा रहेका पसलहरु अनुगमन पश्चात जफत गरिएका म्याद सकिएका समानहरु नष्ट गर्दै अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरु