Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

डाउनलोड


मिति डाउनलोड विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-04-05 जिल्ला दर रेट आ.व. २०७७/०७८
2 महिना अगाडी
2077-04-05 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको २०७६ श्रावण मसान्त देखी २०७७ आषाढ मसान्तसम्मको विवरण अन्य कार्यालयहरुको नमूनाको लागि राखिएको छ । सो अनुसार सबै कार्यालयहरुले विवरण प्रकाशित गर्नु ह
2 महिना अगाडी
2077-03-26 कोभिड-१९ सम्बन्धि विवरणको सफ्ट कपी
2 महिना अगाडी
2077-03-04 राष्ट्रिय परिचयपत्रको जनशक्ति भर्ना सम्बन्धी दरखास्त फारम
3 महिना अगाडी
2077-03-04 राष्ट्रिय परिचयपत्रको जनशक्ति छनौट सम्बन्धी आधारहरु र पाठ्यक्रम
3 महिना अगाडी