Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

जिल्ला स्थित एम्बुलेन्सहरुको विवरण

सि.नं. सस्था चालकको नाम थर सम्पर्क न‌म्बर बैकल्पिक नम्बर
जिल्ला अस्पताल   राज बहादुर भण्डारी ९८४८३२१६६६ ९८६०११४२५५
छायाँनाथ रारा नगरपालिका धर्म बहादुर बुढा ९८४८०९११०५ ९८४८३०३७४४
छायाँनाथ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. भुपेन्द्र बहादुर रोकाया ९८६९४०५८३२ ९८५८३२२००७
खत्याड गाउँपालिका  रुप बहादुर कार्की ९८४५४६२४४३ ९८५११९२४४५
जिल्ला रेडक्रस सोसाईटी मुगु  दिपक रोकाया ९७६८९२२९८० ९८५१२७३७०९
मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका तेज बहादुर लावड ९८४८७४१०८७ ९८५८३२२५१२