Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मुगुको मिति २०७६।१२।०३ गते बसेको वैठकका केही झलकहरु

IMG_8895.JPG
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मुगुको मिति २०७६।१२।०३ गते बसेको वैठकका केही झलकहरु