Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

नाेवेल काेराेना भाइरस सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रमकाे झलकहरु

20200203_151951.jpg
नाेवेल काेराेना भाइरस सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रमकाे झलकहरु
20200203_160052.jpg
नाेवेल काेराेना भाइरस सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रमकाे झलकहरु
20200203_155634.jpg
नाेवेल काेराेना भाइरस सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रमकाे झलकहरु