Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री कृष्णकुमार निरौला ज्यूबाट पावर हाउसकाे स्थलगत अनुगमनका क्रममा लिईएका केही झलकहरु