Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

मुगु जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी भएको निशेधाज्ञाको निरन्तरता सम्बन्धमा