Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

  • रारा ताल

  • चंखेली हिमाल

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु

सबै समाचार
कृष्ण कुमार निराैला
कृष्ण कुमार निराैला

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

केशव  ज्ञवाली
केशव ज्ञवाली

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9858322666

दिपक कुमार शाही
दिपक कुमार शाही

कम्प्यूटर अपरेटर